• Ktorý príkaz musíme pridať do sekcie uses, aby program pracoval v graf. režime?
  • Čo je to ovládač?
  • Ktorým príkazom sa inicializuje ovládač, grafický mod?
  • Kde sa v grafickom režime nachádza východzí bod 0,0?
  • Na kreslenie čoho sa používa príkaz Line?
  • Koľko celočíselných hodnôt musí obsahovať príkaz Line?
  • Čo sa týmito bodmi udáva?
  • Môžeme pomocou čiar vykresliť geometrický obrazec?
  • Na čo slúži príkaz rectangle?
  • Koľko parametrov má príkaz circle?