• Čo nepatrí medzi základné životné procesy?
  • Čo je základom výživy rastlín?
  • Čo patrí medzi základné organické živiny?
  • Ktoré tvrdenie o dýchaní je nepravdivé?
  • Ako nazývame proces odstraňovania nepotrebných látok z tela?
  • Ktoré tvrdenie o rozmnožovaní je nepravdivé?
  • Akým spôsobom sa rozmnožuje Nezmar hnedý?
  • Čo zabezpečuje transpiračný prúd?
  • Čo je dráždivosť?
  • Ktorý životný proces zabezpečuje organizmom rozvádzanie živín?