• Ako sa nazýva vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom hornín?
  • Ako sa nazýva najrozšírenejší minerál zemskej kôry?
  • Ktorá vlastnosť nepatrí medzi optické vlastnosti minerálov?
  • Ako sa nazýva najmäkší minerál?
  • Čo patrí medzi nerudné suroviny?
  • Ktoré horniny vznikajú stuhnutím žeravej taveniny?
  • Aká vlastnosť je rozpustnosť minerálov?
  • Ktorá odroda kremeňa má fialovú farbu?
  • Ktorý minerál sa vo vode dobre rozpúšťa?
  • Ktorá nerudná surovina sa používa na výrobu skla?