• Politológia bola za vedu uznaná až v roku
  • Pojem politológia pochádza z gréckych slov
  • Definíciou pojmov a popisom jednotlivých politických javov a stavov sa zaoberá
  • Platón napísal nasledovné dielo (vo forme dialógov)
  • Komparatívna politológia sa nazýva aj
  • K zakladateľom politickej sociológie patrí
  • Ktorá veda zistila, že politické javy majú opakovaciu tendenciu a podobný scenár?
  • Ktoré dielo napísal Aristoteles?
  • Ktorá veda sa snaží popísať pocity a správanie sa jednotlivcov istých skupín v kontexte rôznych politických podnetov?
  • Ktorá politologická vedná disciplína sa snaží vytvoriť (aspoň teoreticky) dokonalý politický systém?