• Čo určuje vzťah: R = R1+R2 ?
  • Čo musíme merať pre každý spotrebič pri paralelnom zapojení?
  • Ako sa bežne zapájajú spotrebiče a prečo?
  • Ako sú spojené články v akumulátorovej batérii s napätím 12 V?
  • Ako nájdeme vypálenú žiarovku pri sériovom zapojení?
  • Dva monočlánky 1,5 V v baterke, sú zapojené za sebou, aké majú výsledné napätie?
  • Aký je to tvrdý zdroj?
  • K napätiu 6 V boli za sebou pripojené dva rezistory s odporom R1 = 2 Ω a R2 = 1 Ω. Aký prúd prechádzal elektrickým obvodom?
  • Dva rezistory s odpormi 5 Ω a 10 Ω sú zapojené vedľa seba. Určte výsledný odpor.
  • Aké dve nevýhody ná sériové zapojenie spotrebičov?