• Veľkomoravská ríša bola založená v roku:
  • Veľkomoravská ríša zanikla v roku:
  • Prvým panovníkom Veľkomoravskej ríše bol:
  • Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku:
  • Prvé písmo používané na území Veľkomoravskej ríše sa nazýva:
  • Písmo, ktoré zostavili žiaci Konštantína a Metoda, sa volá:
  • Literárny jazyk používaný vo Veľkomoravskej ríši sa volá:
  • Prvá slovanská báseň sa volá:
  • Najväčší územný rozmach zaznamenala Veľkomoravská ríša za vlády:
  • Vnútorne najsilnejšia bola Veľkomoravská ríša za vlády: