• Matica slovenská vznikla v roku:
  • Matica slovenská bola zatvorená v roku:
  • Prvým predsedom Matice slovenskej bol:
  • Zahraničnú Maticu slovenskú v roku 1959 založil:
  • Zahraničná Matica slovenská bola založená v:
  • Zbierka, ktorú založila Matica slovenská, sa volala:
  • Detský časopis vydávaný Maticou slovenskou sa volal:
  • Po obnovení Matica slovenská vydávala časopis:
  • Matica slovenská bola znovu obnovená v roku:
  • Činnosť Matice slovenskej bola znovu ukončená v roku: