• Ako sa po nemecky povie \"Je mi to jedno\"?
  • Čo znamená \"die Last\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"obyvateľ\"?
  • Čo znamená \"der Pilz\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"sich vorstellen\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"znamenať\"?
  • Čo znamená \"sich unterhalten\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"zbierať\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo \"záhrada\"?
  • Ako preložíme \"die Heimat\"?