• Ako sa po nemecky povie dôvod?
  • Čo znamená der Verkehr?
  • Ako sa po nemecky povedie ovplyvniť?
  • Čo znamená der Vertreter?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo insgesamt?
  • Ako sa v nemčine povie byť hrdý?
  • Čo znamená plötzlich?
  • Ako sa povie po nemecky niekoho poučiť?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo pravidelne?
  • Ako preložíme die Verschmutzung