• Ako sa po nemecky povie \"osloviť niekoho\"?
  • Čo znamená \"die Band\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"bývalý\"?
  • Čo znamená \"schließlich \"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \" der Klang \"?
  • Ako sa v nemčine povie \"zážitok\"?
  • Čo znamená \"auftauchen\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"rozhodnúť sa\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovko \"nämlich\"?
  • Ako sa v nemčine povedie \"dokonca\"?