• Aké je príčastie minulé od slova \"arbeiten\" ?
  • Doplňte správne pomocné sloveso do vety \"Erika ....... mit dem Auto in die Schule gefahren\"
  • Ktoré sloveso je nepravidelné?
  • Doplňte správne pomocné sloveso do vety \" ....... ihr den Test aus Mathe geschrieben?\"
  • Aké je príčastie minulé od slova \"aufstehen\" ?
  • Ktoré predpony sú neodľučiteľné?
  • Ktoré sloveso je internacionalizmus?
  • Aké je príčastie minulé od slova \"bekommen\" ?
  • Doplňte správne pomocné sloveso do vety \"Mein Vater ....... gestern gestorben.\"
  • Aké je príčastie minulé od slova \"stehen\" ?