• Sloveso sehen sa časuje
  • Vyber správny tvar:
  • Za slovesom finden nasleduje pod. meno v:
  • Sloveso finden preložíme ako:
  • Prelož slovo: der Trickfilm
  • Die Wettervorhersage znamená:
  • Slovo napínavý preložíme ako:
  • Meine Lieblingssendung znamená:
  • Vyber správny tvar:
  • Slovo langweilig znamená