• Stenoekné druhy:
  • Pre rozsah prispôsobivosti = tolerancie organizmu k jednotlivým ekologickým faktorom platí, že:
  • Príkladom negatívneho vzťahu medzi populáciami je:
  • Príkladom parazitizmu je:
  • Kozmopolitné organizmy sú:
  • Rozmedzie podmienok prostredia, ktorým sa organizmus môže prispôsobiť, sa označuje:
  • Organizmy, podľa ktorých sa usudzujú aké sú podmienky prostredia, sú:
  • Predácia sa vyznačuje:
  • Mutualizmus je označenie pre:
  • Najvhodnejší súhrn určitých podmienok prostredia označujeme: