• Medzi vzory podstatných mien ženského rodu nepatrí vzor:
  • Podstatné meno ženského rodu je slovo:
  • Podľa vzoru dlaň sa skloňuje podstatné meno:
  • Podľa vzoru dlaň sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na:
  • Podľa vzoru kosť sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na:
  • Podľa vzoru kosť sa skloňuje podstatné meno:
  • Urči rod, číslo, pád a vzor podstatného mena KALUŽIACH:
  • Podstatné meno HRSŤ bude mať v lokále množného čísla tvar:
  • Podstatné meno STEP bude mať v  nominatíve množného čísla tvar:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?