• Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Ktorá z možností obsahuje len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča?
  • Tvar podstatného mena dievča v L. sg. sa nachádza v možnosti:
  • Tvar podstatného mena dievča v L. pl. sa nachádza v možnosti: