• Najväčšie osídlenie východných Slovanov bolo pri rieke:
  • Dobyvateľom Kyjeva bol v 9. storočí:
  • Kreťanstvo prijal knieža:
  • Ruská pravda bola:
  • Bitka pri rieke Kalke bola v roku:
  • Biitka na Kulikovom bola v roku:
  • Prvým ruským cárom sa stal:
  • Ivan Kalita bol:
  • Posledným silným kyjevským kniežaťom 12. storočia bol:
  • Zakladateľom ríše Mongolov bol: