• Do akej skupiny PSP patria vzácne plyny?
  • Aká je všeobecná elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy vzácnych plynov?
  • Akú vlastnosť vzácnych plynov nazývame \"inertnosť\"?
  • Ktorý je najrozšírenejší vzácny plyn vo vesmíre?
  • Akým spôsobom sa získavajú vzácne plyny?
  • Ktorý vzácny plyn vytvára najviac zlúčenín?
  • Ktoré z tvrdení o héliu je nepravdivé?
  • Ktoré z tvrdení o neóne je nepravdivé?
  • Ktoré z tvrdení o argóne je pravdivé?
  • Ktoré z tvrdení o radóne je pravdivé?