• V roku 1492 Ameriku objavil:
  • Medzi predstaviteľov reformácie nepatrí:
  • Rok 753 pred n. l. priniesol vznik mesta:
  • Prvým prezidentom USA bol:
  • Prvá svetová vojna vypukla v roku:
  • Napoleon Bonaparte (Napoleon I.) bol:
  • Prvý cisár Rímskej ríše sa volal:
  • Ktorá ríša zanikla v roku 476?
  • Do Trojspolku nepatrilo:
  • Trojdohodu tvorili: