• V roku 1848 bol spísaný dokument pod názvom:
  • Prvým prezidentom 1. ČSR bol:
  • V roku 833:
  • Bitka pri Moháči sa odohrala v roku:
  • Pri vzniku Uhorského štátu stál rod:
  • Matica slovenská vznikla v roku:
  • Tolerančný patent zaviedol:
  • Slovenské národné noviny založil:
  • Ratio educationis bola reforma:
  • Veľká Morava zanikla v roku: