• Aký chemický vzorec má hydroxid draselný?
  • Aký chemický vzorec má hydroxid sodný?
  • Akej farby sú hydroxid sodný a hydroxid draselný?
  • Kde sa používajú hydroxid sodný a hydroxid draselný?
  • Aký chemický vzorec má hydroxid vápenatý?
  • Z čoho sa získava hydroxid vápenatý?
  • Načo sa používa hydroxid vápenatý?
  • Aký chemický vzorec má hydroxid amóny?
  • Ako vzniká hydroxid amóny?
  • Načo sa využíva amoniak?