• Čo patrí medzi lesné dreviny?
  • Pre ktoré živočíchy sú listy hlavným zdrojom potravy?
  • Pre ktoré živočíchy sú kvety hlavným zdrojom potravy?
  • Pre ktoré živočíchy sú semená hlavným zdrojom potravy?
  • Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
  • Z čoho vzniká humus?
  • Ktorý živočích nežije v humuse?
  • Aký význam majú lesné dreviny pre človeka?
  • Čo je fotosyntéza?
  • Čo je potrebné pre priebeh fotosyntézy?