• Základom biosurovín je
  • Lignocelulózova biomasa sa používa hlavne na
  • Najväčším energetickým zdrojom biomasy je
  • Bioplyn, alebo sladký plyn je
  • Fermentáciou kukurice možno vyrobiť
  • Medzi termochemické metódy získavania energie z biomasy nepatrí
  • Najstaršou metódou získavania energie z biomasy je
  • Medzi fyzikálno chemické metódy získavania energie z biomasy patrí:
  • Lepok neobsahuje
  • Najdôležitejšou chlebovou obilninou je