• Čo patrí medzi organické zložky výživy?
  • Čo patrí medzi anorganické zložky výživy?
  • Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je správne?
  • Najjednoduchšiu tráviacu sústavu majú:
  • Čo nepratrí medzi časti tráviacej sústavy stavovcov?
  • Aké typy ústnych ogránov môže mať hmyz?
  • Aké typy trávenia potravy poznáme?
  • Ktorý z uvedených druhov rozkladá potravu mimotelovým trávením?
  • Čo nepatrí medzi charakteristiku mäsožravcov?
  • Čo nepatrí medzi charakteristiku bylinožravcov?