• Aké látky prijímajú rastliny z pôdy?
  • Aké látky prijímajú rastliny zo vzduchu?
  • Ako sa nazýva proces premeny anorganických látok na látky organické?
  • Ako nazývame rastliny, ktoré získavajú organické látky rozkladom odumretých organizmov?
  • V ktorej časti rastliny prebieha fotosyntéza?
  • Čo je produktom fotosyntézy?
  • Ktorá rastlina patrí medzi poloparazitickú rastlinu?
  • Ktorá rastlina patrí medzi mäsožravú rastlinu?
  • Ktorá rastlina patrí medzi saprofitickú rastlinu?
  • Ktorá rastlina patrí medzi parazitickú rastlinu?