• Čo je vývojový diagram programu?
  • Kedy sa vytvára vývojový diagram?
  • Na čo nám slúži vývojový diagram?
  • Čím začína vývojový diagram programu?
  • Čím sa končí vývojový diagram programu?
  • Na čo slúži symbol vstup?
  • Čo sa vpisuje do symbolu pre vstup?
  • Na čo sa používa symbol podmienky?
  • Čím sú pospájané jednotlivé symboly vývojového diagramu?
  • Na čo slúži spojka vo vývojových diagramoch?