• Medzi treťohorné obdobia patrí:
  • Najkratším geologickým obdobím sú:
  • Pre klimatické podmienky štvrtohôr bolo charakteristické:
  • Typickými morskými organizmami v starších treťohorách boli:
  • Významným geologickým procesom treťohôr bolo:
  • Australopithecus - predchodca človeka sa vyvinul:
  • Treťohory sa začali pravdepodobne pred:
  • Striedanie ľadových a medziľadových dôb je charakteristické pre obdobie:
  • Skamená živica ihličnatých stromov žltooranžovej farby, ktorá sa používa ako ozdobný kameň sa nazýva:
  • Archaeopteryx bol: