• Medzi prvohorné obdobia nepatrí:
  • Pre obdobie prahôr a starohôr je typický:
  • Najrozšírenejšími morskými živočíchmi prvohôr boli:
  • 30 metrov vysoké prasličky, plavúne a paprade sa vyvinuli v období:
  • Obdobie prvohôr sa pravdepodobne začalo pred:
  • Obdobie, ktoré nazývame krieda zaraďujeme do:
  • Druhohory sa vyznačujú začiatkom:
  • Prvé obojživelníky a plazy sa objavili v období:
  • Prevládajúcimi živočíchmi v druhohorných moriach boli:
  • Sloje čierneho uhlia vznikli v období, ktoré sa nazýva: