• Zariadenie, ktoré využíva, že hladina kvapaliny je vždy vodorovná voláme
  • Ak je povrch, na ktorom je vodováha uložená vodorovný bublinka sa nachádza
  • Nestlačiteľnosť kvapalín sa využíva
  • Hydraulické zariadenie sa používa napríklad
  • Princíp hydraulického zariadenia sa nevyužíva v
  • Kvapalina (v uzavretej sústave) svoj objem
  • Voľná hladina kvapalín je
  • Objem kvapalín meriame (vyber trojicu, kde sú všetky možnosti správne) v
  • Pre jednotky objemu platí, že:
  • Kvapaliny nie sú