• Negáciu výroku A zapíšeme:
  • Negáciou výroku 7 ≤ 8 je
  • Majme výroky A, B. Kedy bude pravdivostná hodnota výroku A ⇔ B 1?
  • Negáciou výroku C ʌ D je:
  • Ak pravdivostná hodnota výroku A je 0, B je 1. Ktorý z výrokov je pravdivý?
  • Daný je pravdivý výrok A, pravdivost B nepoznáme. S určitosťou ale pravdivá bude
  • Negáciou výroku A ⇒ B je:
  • O tom že konjunkcia je distributívna vzhľadom na disjunkciu hovorí zákon
  • Antecedent je
  • O implikácii neplatí