• Vypočítajte: (54 * 41) : 12 - 52,5 + 74 * 6 - 12 : 4 + (14 + 15) - 26
  • Do VII.A triedy chodí x žiakov. Dievčat je 19. Koľko chlapcov je v triede?
  • Vypočítajte: (42d + 74) + (53,54 - 14d)
  • Vypočítajte: (m + 0,11) - (-3m + 2,22) - (m - 0,5m)
  • Hruška má hmotnosť y gramov, nektarinka má hmotnosť o 32 g väčšiu a hmotnosť melóna je 18-krát väčšia ako hmotnosť hrušky. Vyjadrite hmotnosť melóna v tvare dvojčlena.
  • Vypočítajte obvod obdĺžnika, ak jeho strana má dĺžku x a druhá strana je o 7 jednotiek dlhšia.
  • Zjednodušte daný výraz: (9x - 12) : 3 - x - 1
  • Upravte výraz vyňatím najväčšieho spoločného deliteľa pred zátvorku: 90 - 80s
  • Upravte výraz: 1 - (4,5r - 7,1) + (8,4 + 4r) + 24r + 32
  • Zapíšte výraz: Od čísla b sme odčítali súčet čísel 5c a 9a, potom sme ešte pripočítali číslo 15 a odčítali číslo u.