• Obvod štvorca o so stranou a vypočítame
  • Obsah štvorca so stranou a vypočítame
  • Obvod obdĺžnika so stranami a (šírka) a b (dĺžka) vypočítame:
  • Obsah obdĺžnika so stranami a (šírka) a b (dĺžka) vypočítame:
  • Obvod trojuholníka so stranami a, b, c vypočítame
  • Trojuholník (a = 3 cm, b = 5 cm, c = 4 cm) má spoločnú stranu a so štvorcom so stranou a = 3 cm. Obvod útvaru je
  • Obrazec je zložený zo štvorca (a = 5 cm) a obdĺžnika (a = 5 cm, b = 7 cm), ktoré sa dotýkajú stranou a. Obvod obrazca je:
  • Obrazec je zložený zo štvorca (a = 5 cm) a obdĺžnika (a = 5 cm, b = 7 cm), ktoré sa dotýkajú stranou a. Obsah obrazca je:
  • Štyri rovnoramenné trojuholníky (a = b = 5 cm, c = 3 cm) sú v rovine usporiadané tak, že ich základne tvoria štvorec so stranou 3cm.. Obvod takéhoto obrazca je
  • Obdĺžnik 1 so stranami a1 = 3 cm a b1 = 1cm a obdĺžnik 2 so stranami a2 = 3 cm a b2 = 2 cmsa dotýkajú dlhšími stranami. O vzniknutom obrazci platí: