• V ktorej z možností je uvedené vymedzovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené vymedzovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené vymedzovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené vymedzovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené vymedzovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené vymedzovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené osobné zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené ukazovacie zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené neurčité zámeno?
  • V ktorej z možností je uvedené opytovacie zámeno?