• Vylučovaním sa odstraňujú z tela odpadové látky:
  • Stiahnuteľnými vakuolami vylučujú:
  • Dýchacia sústava stavovcov sa podieľa na vylučovaní:
  • Močovú sústavu stavovcov tvoria:
  • Tuhé látky vylučujú stavovce:
  • Vtáky vylučujú časť vody:
  • Vyvrhovací otvor, ktorý je súčasne aj prijímacím otvorom, majú:
  • Močovody obojživelníkov, plazov a vtákov ústia do:
  • Článkonožce vylučujú odpadové látky prostredníctvom:
  • Pravé obličky majú vyvinuté: