• Rýchlym stuhnutím hustej lávy vo vode vznikli:
  • Riedka láva vytvára povrchové telesá, ktoré nazývame:
  • Stuhnutím hustej lávy vzniká:
  • Medzi sopečné sklá patrí:
  • Pemza vzniká:
  • Výlevné vyvreté horniny vznikli:
  • Ryolit obsahuje:
  • Stuhnutím riedkej lávy vzniká:
  • Hustá láva vytvára na zemskom povrchu bochníkovité telesá, ktoré nazývame:
  • Spevnením jemných sopečných vyvrhlín vznikla hornina, ktorá sa nazýva: