• Ktorý z nasledujúcich výrazov nevyjadruje množstvo?
  • Ktorý z nasledujúcich výrazov nevyjadruje množstvo?
  • Výrazy vyjadrujúce množstvo menia koncovky ak ide o ...
  • Správne prelož: Máme veľa priateľov.
  • Správne prelož: Je príliš neskoro.
  • Existencionálna väzba je zložená z ...
  • V ktorej osobe sa existencionálna väzba používa?
  • Ktorá veta je v správnom tvare?
  • Ktorá veta je v správnom tvare?
  • Ktorá veta je v správnom tvare?