• V ktorej vete sa nenachádza podmet?
  • V ktorej vete sa nachádza rozvitý podmet?
  • V ktorej vete sa nachádza nevyjadrený podmet?
  • V ktorej vete sa nachádza podmet vyjadrený podstatným menom?
  • V ktorej vete sa nachádza podmet vyjadrený zámenom?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Vo vete - Ema je moja kamarátka. - je podmet:
  • Rozvitý podmet vyjadrený podstatným menom sa nachádza vo vete:
  • Na podmet sa pýtame otázkami:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?