• Magma je roztavená látka, ktorej teplota je okolo:
  • Medzi energetické suroviny nepatrí:
  • Prešmyk je vnútorný geologický proces, ktorý vzniká:
  • Nad ohniskom zemetrasenia sa nachádza:
  • Ktorá z možností sa netýka ruly?
  • Rašelina patrí medzi:
  • Medzi národné parky nepatrí:
  • Vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzájomné vzťahy organizmov skúma:
  • Grafit je:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?