• Do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva nie je zapísaná lokalita:
  • Najstarším slovenským mestom je:
  • Pohorie Burda sa nachádza v:
  • Liptovská Mara je vybudovaná na rieke:
  • Do Žilinského kraja nepatria kúpele:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Do Košického kraja nepatrí oblasť:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi mestá Trnavského kraja nepatrí:
  • Púchov je známy výrobou: