• Slovenská republika má rozlohu:
  • Naša najrozľahlejšia nížina je:
  • Celoročne prevláda na Slovensku smer vetra:
  • Našou najdlhšou riekou je rieka:
  • Na území Slovenska je:
  • Na východe Slovenska sa nenachádza:
  • Na Slovensku žije viac ako:
  • Na Slovensku sú dve veľkomestá:
  • Jadrové elektrárne sa nachádzajú:
  • Jaskyňa Domica sa nachádza: