• Ako sa nazývalo umelecké hnutie, ktorého súčasťou boli nemeckí spisovatelia F. Schiller a J. W. Goethe?
  • Ktorá opera preslávila talianskeho operného skladateľa Giuseppe Verdiho?
  • Ktorý z týchto básnikov bol presvedčeným ateistom?
  • Ktorý z týchto hudobných skladateľov nebol predstaviteľom romantizmu?
  • Kto je autorom slávneho obrazu Sloboda vedie ľud?
  • Kto je autorom básnického diela Childe Haroldova púť?
  • Ktorá z týchto zásad nepatrí medzi zásady liberalizmu?
  • Kto nepatrí medzi predstaviteľov socializmu
  • Čo je základnou doktrínou nacionalizmu?
  • Ktorý z týchto štátnikov a filozofov bol predstaviteľom konzervativizmu?