• Ideálom a vzorom pre umenie vrcholného klasicizmu bolo obdobie
  • Literárne žánre obdobia klasicizmu sa delili na
  • Obdobie klasicizmu ovplyvnila filozofia
  • Klasicistická dráma musela dodržiavať jednotu
  • Autorom veršovanej drámy Cid je
  • Najznámejším autorom klasicistických komédií je
  • Najznámejším slovenským dramatikom obdobia klasicizmu je
  • Ktorým jazykom napísal Ján Hollý svoje vrcholné diela?
  • Autorom básnickej skladby Slávy dcera je
  • Podľa ktorého panovníka nazval Ján Hollý jeden zo svojich eposov?