• Kocka cukru sa rýchlejšie rozpustí v
  • Čím vyššia je teplota látky, tým: (vyber nesprávne tvrdenie)
  • Čím nižšia je teplota látky, tým:
  • Kde sa neuplatňuje vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie?
  • Ako sa zmení rýchlosť chemickej reakcie, ak teplotu reakčnej sústavy zvýšime o 10°C?
  • So zväčšovaním povrchu reagujúcich látok sa rýchlosť chemickej reakcie
  • Čo zreaguje (rozpustí sa) najrýchlejšie?
  • Čo po vložení do plameňa by zhorelo rýchlejšie - povraz alebo ten istý povraz zvinutý do klbka?
  • Už pri izbovej teplote sa môže zapáliť
  • Kde sa neuplatňuje vplyv veľkosti povrchu na rýchlosť chemickej reakcie?