• Čo je charakteristické pre rieky Afriky?
  • Čo znamená vo vývoji afrických riek \"backtilting\"
  • Níl je...
  • Ktorá rieka bola istý čas nazývaná Zair?
  • Aká dlhá je delta rieky Zambezi?
  • Vnútrozemská delta ktorej rieky tvorí najväčší sladkovodný močiar na južnej pologuli?
  • Aká má rozlohu v období dažďov?
  • Pod akým menom poznáme jazero Ukerewe?
  • Ktorá africká rieka vyteká z tohto jazera?
  • Maximálna hĺbka čadského jazera činí...