• Aká je chemická značka vodíka?
  • Koľko protónov sa nachádza v jadre vodíka?
  • Koľko izotopov vytvára vodík?
  • V ktorých, z uvedených zlúčenín sa viazaný vodík nenachádza?
  • Čo nepatrí medzi charakeristické vlastnosti vodíka?
  • Čo vzniká zlúčením vodíka a dusíka?
  • Ako môžeme priemyslene získať vodík?
  • Načo sa v praxi nepoužíva vodík?
  • Čo patrí medzi anorganické zlúčeniny vodíka?
  • Čo patrí medzi najvýznamnejšie zlúčeniny vodíka?