• Aký je chemický vzorec vody?
  • Ako nazývame vodný obal Zeme?
  • Koľko vody sa nachádza v ľudskom organizme?
  • Koľko vody na zemi je pitnej?
  • Koľko vody je v ľadovcoch?
  • Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je správne?
  • V akých skupenstvách sa vyskytuje voda v prírode?
  • Čo je hnacou silou kolebehu vody v prírode?
  • Ako nazývame základné deje kolobehu vody v prírode?
  • Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?