• Machy, paprade a prasličky sa pohlavne rozmnožujú:
  • Klobúk huby s jej podhubím spája:
  • Medzi jedlé huby nepatrí:
  • Plesne sú:
  • Telo lišajníkov tvoria:
  • Medzi machy patrí:
  • Medzi lišajníky nepatrí:
  • Ovocné stromy na nepohlavne rozmnožujú:
  • Medzi jednoklíčnolistové rastliny patrí:
  • Medzi suché plody nepatrí: