• Akú úlohu majú vitamíny v živých organizmoch?
  • Ktoré organizmy sú schopné vitamíny syntetizovať?
  • Aké typy vitamínov poznáme?
  • Ktorý vitamín nazývame retikol?
  • Ktorý vitamín nie je rozpustný v tukoch?
  • Ktorý vitamín je potrebný počas tehotenstva na prevenciu defektov nervového systému?
  • Čo je hypovitaminóza?
  • Ktorá z uvedených potravín nie je zdrojom vitamínu C?
  • Nedostatok, ktorého vitamínu v tele človeka spôsobuje deformácie kostí, zlomeniny, či svalovú slabosť?
  • Nedostatok, ktorého vitamínu v tele človeka spôsobuje šeroslepotu?