• Ako sa nazýva veda zaoberajúca sa štúdiom vírusov?
  • Čo je virón?
  • Čo neobsahuje virón?
  • Aký tvar má vírus chrípky?
  • Ako sa nazýva vírus napádajúci baktérie a sinice?
  • Ako sa šíria vírusy medzi ľuďmi?
  • Ktoré vírusové ochorenie je prenosné z živočíchov na človeka?
  • Čo patrí medzi vírusové ochorenie živočíchov?
  • Čo nepatrí medzi vírusové ochorenia človeka?
  • Čo patrí medzi vírusové ochorenie?