• Vírusy sú:
  • O vírusoch platí:
  • Stavebnou časticou vírusu je:
  • Rozšírenie vírusového ochorenia v určitej oblasti je označované ako:
  • Z hlavičky a bičíka je tvorený vírus:
  • Vírusovým ochorením živočíchov je:
  • Vírusovým ochorením človeka je:
  • Kde sa rozmnožujú vírusy?
  • Väčšina vírusov je tvorená:
  • Čo môže byť na povrchu bielkovinového obalu niektorých vírusov?