• Na čo slúži vetvenie programu?
  • Ak podmienka v IF je pravdivá, program?
  • Ak podmienka v if je nepravdivá program?
  • Ak podmienka v if je nepravdivá program?
  • Medzi matematické funkcie nepatrí?
  • Medzi matematické funkcie patrí?
  • Absolútnu hodnotu čísla vyjadríme pomocou funkcie?
  • Druhú mocninu čísla vyjadríme pomocou funkcie?
  • Číslo zaokrúhlime použitím funkcie?
  • Náhodné číslo vygenerujeme pomocou funcie?